Manuel Jiménez Perez

Guadalhorce Ecológico

Locatie: Cártama en andere locaties in de Valle del Guadalhorce, Málaga
Producten: Granaatappels, Vijgen & Brevas Vijgen, Wilde Olijven & Hojiblanca Olijven, Druiven, Carobe
Biologische producent Manuel Jimenez

Manolo’s project begon op de familieboerderij, waar ook zijn vader had gewerkt. Van jongs af aan was hij gepassioneerd door planten, en het stoorde hem dat zijn vader het zogenaamde “onkruid” rooide. Dus na zijn studie landbouwkunde in Almería keerde hij terug naar het land en begon te boeren volgens zijn eigen filosofie, waarbij hij de grond regenereerde door het gebruik van mest en maaien.

Manolo heeft een groot aanpassingsvermogen en is in staat geweest om gebruik te maken van de middelen die in zijn omgeving aanwezig zijn en om binnen de beperkingen daarvan te werken. Een van zijn grootste zorgen is bijvoorbeeld het tekort aan beschikbaar water. Daarom is hij van plan een systeem op te zetten om het vocht op te vangen dat elke ochtend in de vochtige vallei van Guadalhorce aanwezig is.

Water is een constante factor in Manolo’s keuze van gewassen en de manier waarop ze worden verbouwd. Vroeger werden op de boerderij avocadobomen geteeld, maar door hun zuidwestelijke oriëntatie en het gebrek aan water verdroogden deze uiteindelijk. Manolo plantte er vijgenbomen voor in de plaats. Hij laat wilde wijnstokken groeien en ent daar de door hem gekozen variëteiten op, zodat hun kansen om zich aan te passen en te overleven op het terrein groter zijn. Deze wijnstokken kolonisere,n nu de avocado’s afsterven, de grond waar voorheen de avocado’s stonden.

In dezelfde geest van aanpassingsvermogen heeft Manolo gebruik gemaakt van de geschiktheid van de grond voor de teelt van carobebomen, een boom die bij uitstek geschikt is voor het mediterrane klimaat en die spontaan is gaan groeien op zijn boerderij. Hij experimenteert graag met symbiotische relaties tussen gewassen; avocado en druiven, of avocado en drakenfruit… iets waarmee hij nog niet veel vooruitgang heeft geboekt, maar hij geeft niet op!

Manolo verdeelt zijn gewassen in “vroege”, “gemiddelde” en “late” variëteiten, om het hele jaar door een stabiele verkoop te hebben en hij oogst op basis van zijn wekelijkse bestellingen. Als hij het jaar afsluit met een overschot, verwerkt en bewaart hij deze door inblikken of drogen.

Manolo is lid van de Guadalhorce Ecológico Association, de Guadalhorce Ecológico Cooperative (hij was de afgelopen jaren hun manager) en de Alcaravia Markt, waar hij actief deelneemt aan het werken met hun sociale munt. Hij gelooft heilig in de waarde die Guadalhorce hecht aan het werk van de boeren en de focus op het werken binnen een ecologisch kader; met respect voor de grond, het verantwoord gebruik ervan en de bescherming van bodem en planten als basis voor elke genomen beslissing.

“De coöperatie is van de boeren en moet werken in het belang van hen.”